Flicka fastar under sin månadscykel

Fråga: En okunnig flicka fastade under sin månadscykel. Vad åligger henne?

Svar: Hon måste ta igen dagarna hon fastade under sin månadscykel. Fasta under månadscykel är avslagen och ogiltig ehuru hon är okunnig, ty kompensationen är inte tidsbegränsad.

Rena motsatsen är att flickan som får sin månadscykel skäms för att underrätta sin familj varpå hon låter bli att fasta. Hon måste ta igen månaden som hon utelämnade. När en flicka får sin månadscykel ansvarar hon för sina handlingar. Månadscykeln är en faktor som kännetecknar könsmognad.