Flexibel monoteism

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/117-118)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har sänts med flexibel monoteism.”1

Islam kombinerar monoteism med flexibilitet. Monoteism innebär dyrkan av Allâh allena, flexibilitet innebär flexibla handlingar. Deras motsatser är avguderi och förbud av lovlighet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde dem båda när han återberättade sin Herre (tabârak wa ta´âlâ) som sade:

”All egendom som Jag ger till Mina slavar är lovlig. Jag har skapat alla Mina slavar som monoteister. Sedan har djävlar kommit till dem och avlett dem från deras religion, förbjudit dem det Jag har tillåtit dem och befallt dem att avguda med Mig något Jag inte har sänt ned något bevis för.”2

Avguderi och förbud av lovlighet går hand i hand och bådadera fördömer Allâh avgudadyrkarna för i surorna ”al-An´âm” och ”al-A´râf”. Dessutom fördömde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) de tillgjorda i religionen och sade:

”De tillgjorda har gått under. De tillgjorda har gått under. De tillgjorda har gått under.”3

1Ahmad (5/266) och at-Tabarânî (7868).

2Muslim (2865).

3Muslim (2670).