Flest prövningar kommer österifrån

Ibn ´Umar sade:

Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka österut och säga: ”Prövningen kommer förvisso därifrån, där Satans horn uppstår.”1

Hadîthen bevisar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap då han berättade om vad som skulle ske… Han berättade om att prövningar skall komma österifrån. De flesta prövningar kommer ju österifrån däribland Kamel- och Siffînkrigen, mordet på al-Husayn och många andra prövningar som har varit i Irak och Khurâsân fram till idag. Visserligen har prövningar funnits i hela den islamiska världen, men de flesta har ändå varit i Öst. Denna hadîth kan liknas vid hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Jag ser prövningar drabba era hem som regn.”

Prövningarna i hadîthen kan alltså handla om otro, ty Öst var otroget på den tiden varför han anvisade det. Prövningar kan också åsyfta brand, krig och test.

1Mâlik (1781).