Flera varvningar i följd

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/780-781)

1048 – Jag frågade min fader om en man som varvar Huset tre gånger i följd, utan avbräck mellan varvningarna, för att sedan be två Raka´ât för varje varvning. Han svarade:

Det är harmlöst att varva flera varvningar i följd utan avbräck. ´Â’ishah tillät det och detsamma gjorde al-Miswar bin Makhramah och Tâwûs. Ibn ´Umar däremot föraktade handlingen.”

1049 – Jag hörde min fader säga:

Utifrån ´Â’ishahs och al-Miswar bin Makhramahs utlåtanden, anser jag att handlingen är harmlös.”