Flera muslimska ledare i olika länder

Fråga: Det finns ingen samling utan ledare. Finns det någon samling i dag? Vi ser bara splittring, skingring och oenighet.

Svar: Muslimerna i det här landet lever i en samling och under en ledare. Om det finns ett annat land i vilket det finns en ledare, är han muslimernas ledare däri. Flera stater har funnits samtidigt under den islamiska historians lopp alltsedan ´Abbâsiyyahs kalifat föll. Muslimerna var utspridda i olika länder. Varje land hade sin ledare som de lyssnade till och lydde.

Utmed detta har det handlats. Muslimerna ansåg inte detta motstrida islams budskap. Faktum är att de ansåg att de underkastade sig sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order om att lyda makthavaren. Så är alltså fallet även om det skulle finnas flera ledare i länder som är avlägsnade från varandra. Det stämmer dock att ett land inte får ha fler än en ledare.

Vid nödfall är det okej att det här landet har en ledare, Egypten har en ledare och Syrien har en ledare. Det är dock bättre om samfundet enas om en enda ledare. Skulle det inte gå, lyder man makthavaren som styr respektive land.