Flera kvinnor måste bilda en rad

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/199-200)

Är det tillåtet för två kvinnor som befinner sig bakom en imam att var och en står och ber för sig? Nej, det är inte giltigt. Ty två kvinnor tillsammans utgör en rad. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som ber ensam bakom raden har ingen bön.”1

Det är just detta al-Bukhârîs (rahimahullâh) rubricering antyder, nämligen:

Kapitel om att en ensam kvinna utgör en rad.”

Men om det finns flera kvinnor i bönen, måste de bilda en rad för sig själva liksom männen har en rad för sig själva. Det är inte giltigt att stå själv och be bakom en rad så länge det finns plats i raden.

1Ibn Mâdjah (1003). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (1003).