Flera kroppar i en grav

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 223

1052 – Jag hörde Ahmad bli frågad om att två-tre lik begravs i en och samma grav. Han svarade:

“Inte i städerna. I Romarriket är det däremot tillåtet.” Jag sade: “De gräver gravarna som kanaler på längden där det ena likets fötter hamnar vid det andra likets huvud.” Han sade: “Det får finnas en barriär mellan dem. De ska inte röra vid varandra.”

1053 – Jag hörde Ahmad bli frågad om gravgrävaren når skelett. Han svarade:

“Han får sluta gräva. Att knäcka den dödes ben är som att knäcka den levandes ben.”