Flera fattiga delar på en persons Zakât-ul-Fitr

Publicerad: 2012-04-19
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (2/315-316)

 

Fråga: När vi köper Zakât-ul-Fitr, ser vi hur många behövande sitter vid ståndet och ber om det. Vi delar ut det bland dem och märker att de inte alltid tar en hel Sâ´. Är det ett villkor att en person inte tar mindre än en hel Sâ´? Är det tillåtet att ta mindre än så?

Svar: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har ålagt att man betalar en Sâ´ korn eller liknande föda i Zakât-ul-Fitr. Det är tillåtet att ge en Sâ´ till en fattig person och till flera stycken. Det viktigaste är att personen betalar en hel Sâ´. Vad gäller mottagaren, är ingen skada skedd ifall flera personen skulle dela på en persons allmosa.