Flera års böner utan bad

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 418

Fråga: I flera års tid har en person tvått sig efter sexuell orenhet eftersom han saknade vetskap om badets plikt. Vad är domen för de gångna åren? Måste han ta igen alla böner som han bett under den tiden?

Svar: En åsikt är att han måste ta igen alla böner där han har tvått sig efter sexuell orenhet. Jag anser däremot att om han bad i det tillståndet därför att han var avlägsen från kunskap, saknade vetskap om att den som blir sexuellt oren måste bada och inte förstod Qur’ânen däri Allâh (´azza wa djall) säger:

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ

Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er.”1,

så är han inte ålagd någonting. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade ursäkta många som saknade vetskap om föreskrivna domar, däribland mannen som bad utan lugn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde inte honom att ta igen tidigare böner frånsett den sista2.

15:6

2al-Bukhârî (757) och Muslim (397).