Fler änglar än småstenar

´Allâmah Muhammad ´Abdur-Ra’ûf al-Munâwî (d. 1031)

Faydh-ul-Qadîr (2/95)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ödets natt infaller natten till den tjugosjunde eller till den tjugonionde. Fler än småstenar stiger änglar ned till jorden den natten.”1

Rapporterad av Ahmad via Abû Hurayrah.  De närvarar vid studiecirklar och ber om förlåtelse för de troende för deras åkallan. Så fort gryningen infaller stiger de upp igen.

1 Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh al-Djâmi´ as-Saghîr” (5473).