Flatulerande Sûfî predikar naken

Shaykh Ibrâhîm al-´Aryân…

Då han kom till en stad brukade han hälsa till var och en, vuxna som barn, och namnge dem som om han vore uppvuxen där. Han brukade stå naken i predikstolen och predika varvid människorna blev oerhört uppmuntrade.

Han brukade flatulera bland de äldre, anklaga andra för det och svära på det varpå den äldre skämdes.