Fjärran är Allâh från den dogmen!

3169 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg min Herre i den finaste skepnaden. Han sade: ”Vad disputerar det högsta sällskapet om?” Jag sade: ”Jag vet inte.” Då placerade Han sin hand mellan mina skuldror…”

Denna hadîth har rapporterats via olika berättarkedjor. Vissa har autentiserats av al-Bukhârî och at-Tirmidhî. I dem framkommer det att det hela var en dröm, vilket poängterar att det omnämnda tillägget är udda. Lägg det på minnet och hänvisa till vissa av rapporteringarna som nämns i ”Dhilâl-ul-Djannah”1.

Märkligt nog blandade Ibn-ul-Djawzî ihop autentiska hadîther om det högsta sällskapets dispyt (i vissa står det som sagt att det var en dröm) med påhittade hadîther vari det står att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg sin Herre i Minâ på en silverfärgad kamel och andra påhitt2. Han efterapades av en äkta Djahmî vid namnet Hasan as-Saqqâf som kommenterade hans bok ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”. Det är en bok som adh-Dhahabî önskade aldrig hade skrivits då den består av Mu´attilahs tolkningar av de gudomliga egenskaperna. Ibn-ul-Djawzî sade till och med att Allâh är vare sig innanför skapelsen eller utanför skapelsen. Fjärran är Allâh som reste Sig över tronen på ett sätt som tillkommer Hans majestät och väldighet från den dogmen!

1Dhilâl-ul-Djannah (388, 465 och 471).

2Jag har tagit med vissa i ”adh-Dha´îfah” (6330).