Fiske i Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/711)

950 – Jag frågade min fader om en Muhrim som fiskar. Han svarade:

Jag hoppas att det är harmlöst, ty fiske är jakt till sjöss. Det är jakt till lands som har förbjudits.”

951 – Jag frågade min fader om en Muhrim som äter av ett jaktbyte som har jagats av en person utom Ihrâm. Han svarade:

Det är harmlöst om djuret inte jagats för hans skull.”