Fisk och kött i Zakât-ul-Fitr

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: Är det tillåtet att betala torkad fisk i Zakât-ul-Fitr?

Svar: Kött ges inte i Zakât-ul-Fitr så länge det inte utgör födoämne (قوت) i landet. Om fisk och kött hör till landets födoämne, är det inga problem. Det är landets födoämne, oavsett vilket, som betalas.