Firing av Natt- och Himmelsfärden

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 78-79

Fråga: Vad är domen för att tillbringa natten till Natt- och Himmelsfärden i kollektiv dyrkan och fasta den dagen?

Svar: Om det hade varit korrekt att fira den natten skulle den man (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som togs på Natt- och Himmelsfärden själv ha firat den. Tvivelsutan togs profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på en Natt- och Himmelsfärd, han höjdes till den sjunde himlen, han hörde sin Herres tal – hans Herre talade med honom bakom en ridå. Det är naturligtvis sant, men profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade inte att man skulle fira denna ärofyllda natt. Faktum är att firandet är fel och innovativt. Inte heller är det tillåtet att fira profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag. Även det firandet är innovation. Lägg till det att det inte är bekräftat att Nattfärden ägde rum natten till 27 Radjab. Det finns inget autentiskt eller ens svagt som fastställer händelsens datum. Dock är det typiskt för Ahl-ul-Bid´a att inte bry sig om påhitt och lögn om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum).