Fiqh-studier med Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Idag finns det många prövningar och däribland folk som står vid portarna till helvetet och kallar till villfarelse och innovationer som Sûfiyyah och Râfidhah. Är det tillåtet att lära sig Fiqh från dem om de behärskar Fiqh och är vilseledda inom trosläran?

Svar: Det är inte tillåtet att ta kunskap från dessa. De vilseleder sina elever och får dem att falla i ondska. Det är känt att eleven följer och rättar sig efter den kunnige och sin lärare. Man skall alltså inte ta kunskap från dessa. Istället skall man hålla sig borta från dem och undvika dem. Kunskap tas  från de lärda som håller fast vid den och de vägledda.