Fint klätt till ´Îd-bönen efter I´tikâf

Fråga: Vissa lärda säger att personen i I´tikâf skall be ´Îd-bönen i sina I´tikâf kläder. Vad säger ni om det?

Svar: Jag tycker att det motstrider Sunnah. Till ´Îd är det Sunnah att försköna sig, oavsett om personen har varit i I´tikâf eller inte.