Fint att vara sträv mot Ashâ´irah

685 – Abû Ismâ´îl ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Alî al-Harawî al-Ansârî.

Han kallades för ”Shaykh-ul-Islâm” och var sin tids imam av Ahl-us-Sunnah i Harâh. Han kallades för ”icke-arabernas predikant” på grund av sin djupa kunskap, vältalighet och ädelhet. Han var sträv mot Ashâ´irah. Han brevväxlade med ´Abdur-Rahmân bin Mandah.

Han hörde av Hâfidh Abûl-Fadhl al-Djârûdî al-Harawî och studerade hadîth under honom och Qur’ân-tolkaren Abû Zakariyyâ Yahyâ bin ´Ammâr as-Sidjzî al-Hanbalî och studerade Qur’ân-tolkning under honom. Han reste till Naysâbûr och hörde av Abûl-´Abbâs al-Asamms och andras följeslagare. Många människor har återberättat från honom.