Fint att vara sträv mot Ahl-ul-Bid´a och bojkotta dem

767 – ´Abdur-Rahmân bin Muhammad bin Ishâq bin Mandah al-Asbahânî, Abûl-Qâsim.

Han reste för att söka kunskap, skrev och författade många böcker. Han var Ahl-us-Sunnahs föredöme och Shaykh i Asbahân på den tiden. Han var Mudjtahid, rättade sig efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvarlåtenskap och manade människorna till detsamma. Han var sträv mot Ahl-ul-Bid´a och höll sig borta från dem. Han var unik på sin tid och i sitt land sett till fromhet, avhållsamhet och kyskhet. Hans tillstånd är kändare än så. Han brukade brevväxla med min fader.