Finns Tawhîd-ul-Hâkimiyyah?

Fråga: Finns det en fjärde typ av Tawhîd som kallas för Hâkimiyyah?

Svar: Nej. Det är innoverat. Detta namn är innoverat. Det nämns inte i de lärdas böcker. Det utgör inte en separat Tawhîd. Det är en del av Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Hâkimiyyah är en del av Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och utgör inte en separat kategori.