Finns inget bevis, säger Satans offer

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Till Satans märkliga konspiration är att han undersöker människan för att veta i fall hon tenderar till djärvhet och mod eller passivitet och svaghet. Om han ser att hon är passiv och svag, kommer han till henne för att försvaga hennes intresse och vilja till det befallda och få henne att se det som besvärligt och ta lätt på att avstå från det. Till sist lämnar hon det helt eller så tar hon lätt på det och slarvar med det…

Vissa hamnade i underdrift och struntade helt i vad de lärda sade medan andra hamnade i överdrift och följde deras ändrade påbud och förbud och prioriterade dem före Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska och konkreta Sunnah.”1

Det finns och är påtagligt idag. De lockar från Fiqh och kunskap och säger att det är inget annat än människors åsikter och att de saknar bevis. De uttalar sig på det viset utan att själva leta efter bevisen, tänka och jämföra åsikterna med bevisen. De säger att de lärda saknar bevis och kunskap och det ena och det andra.

En annan grupp överdriver med de lärdas uttalanden till en sådan grad att de anser dem utgöra en föreskrift från Allâh (´azza wa djall), trots att de saknar kunskap om deras bevis och belägg. Allâh sade om dessa människor:

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا

De har tagit sina rabbiner och klosterbröder till herrar och beskyddare i Allâhs ställe, och [detsamma har de gjort med] Messias, Maryams son, trots att de har förmanats att inte dyrka någon annan än den Ende Guden – det finns ingen sann gud utom Han.”2

Den som tar efter de lärdas tillåtna förbud och förbjudna tillstånd har gjort dem till herrar, ty det är bara Allâh (´azza wa djall) som har rätt att tillåta och förbjuda. Ingen annan har rätt till det.

Dessa människor har alltså två förhållanden till de lärdas åsikter; vissa överdriver och ser på dem som om de vore en uppenbarelse från Allâh. Trots att de vet att de går emot bevisen säger de att de lärda är kunnigare än de. I och med att du vet att åsikten går emot beviset så får du inte anamma den. Även om de känner till bevisen vidhåller de de lärdas åsikt eftersom de anser dem vara kunnigare. Det är inte tillåtet. Det är överdrift.

Han har som sagt även lockat folk från kunskapen och de lärdas åsikter så att de har lämnat kunskapen helt och fullt, sett ned på den och föraktat den.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/86).

29:31