Finns ingen tredje Haram

Fråga: Anses Tuwâ-dalen vara Haram? Vilka andra platser än den Heliga moskén och den profetiska moskén är Haram?

Svar: Den heliga dalen där Allâh talade med Mûsâ anses inte vara Haram. Det finns bara två Haram i världen; den i Makkah och den i al-Madînah. Alltså är Aqsâ-moskén ingen Haram. Inte heller Wadjdj-dalen i at-Tâ’if. Det finns nämligen bara två Haram; den i Makkah och den i al-Madînah.