Finns inga garantier

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 56-57

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

86 – Vi hoppas att Han förlåter de rättfärdiga troende och för in dem i paradiset med Sin nåd. Vi är dock inte säkra på det och inte heller vittnar vi att de ska till paradiset.

87 – Vi ber om förlåtelse för deras syndare, fruktar för dem och tappar inte hoppet om dem.

FÖRKLARING

Så länge inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vittnat för en muslims inträde i paradiset, vittnar inte heller Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för någon muslims inträde i paradiset eller i helvetet. Däremot hoppas de på det bästa för den troende och befarar det värsta för syndaren. Därmed inser du hur fel många människor har när de uttalar sig om att lärde, ledare, kungar och andra är förlåtna eller införda i paradiset. Värre än så är när de konstaterar att de har förflyttats till det högsta sällskapet. Det är såklart ignorant tal om Allâh, vilket i sig motsvarar avguderi. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och synd och orättmätigt våld. Och att sätta vid Allâhs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allâh det ni inte vet.”1

Vad avgudadyrkaren beträffar, fastställs hans inträde i helvetet:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

Allâh utestänger den från paradiset som avgudar med Allâh och Elden skall bli hans sista hemvist.”2

17:33

25:72