Finns det sång i paradiset?

Yûsuf bin Ahmad och ´Abdul-Hâfidh bin Badrân berättade för oss: Mûsâ bin ´Abdil-Qâdir underrättade oss: Sa´îd bin Ahmad underrättade oss: ´Alî bin Ahmad bin al-Busrî underrättade oss: Abû Tâhir al-Mukhallis underrättade oss: ´Abdullâh al-Baghawî berättade för oss: Abûr-Rabî´ az-Zahrânî berättade för oss: Ya´qûb al-Qummî berättade för oss: Dja´far bin Abîl-Mughîrah berättade för oss, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Fråga oss. Ni kommer inte att fråga oss om något utan att vi redan har frågat om det.” En man sade: ”Finns det sång i paradiset?” Han svarade: ”Däri finns kullar av mysk. På dem sitter unga kvinnor som lovprisar Allâh (´azza wa djall) med röster som öronen aldrig någonsin har hört på maken.”