Finns det någon Râtibah innan fredagsbönen?

Fråga: Finns det någon Râtibah innan fredagsbönen?

Svar: Nej. Det finns ingen Râtibah innan fredagsbönen. När han kommer in i moskén får han be det han kan av en oinskränkt och frivillig bön. Râtibah bes efter fredagsbönen.