Finns det någon grund för att kasta jord tre gånger från likets huvuds håll?

Fråga: Finns det någon grund för att kasta jord tre gånger från likets huvuds håll?

Svar: Ja, handlingen har en grund. Det har rapporterats hur jord kastades tre gånger från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) huvuds håll1.

1Ibn Mâdjah (1565) och ad-Dâraqutnî (2/76).