Finns det ett annat bevis?

Fråga: Vi vill ha ett bevis där hadîthen tillåter muslimen att bojkotta.

Svar: Bojkott praktiserades mellan följeslagarna:

وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ

”De tre som inte gick med.”1

De bojkottades i femtio dagar.

Fråga: Finns det något annat bevis som klargör?

Svar: Att fråga efter ett annat bevis är inget sätt en student skall tillämpa.

Det finns fler verser. Det är som när vissa frågor om en annan hadîth. Gillar du inte den här hadîthen så att du skall behöva fråga efter andra? Måste man nämna två tre bevis till varje fråga? Det är orimligt. Om det är bekräftat i den ädla Qur’ânen att bojkott är tillåten, frågar man inte efter fler bevis. Varför inte? Därför att det får de närvarande att tro att det beviset är otillräckligt. Detta har inget med ämnet att göra. Det är bara en påminnelse om en korrekt frågeställning. Förr brukade man säga att en bra ställd fråga utgör halva svaret.

Det har bekräftats att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bojkottade sina hustrur i en månad. Nu fruktar jag att någon frågar efter ett annat bevis då detta berör sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur.

19:118