Finns bara en perfekt religion

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/19)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

Denna dag har Jag fullbordat er religion för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag är nöjd med att islam skall vara er religion.”1

Detta är Allâhs (ta´âlâ) största gåva till detta samfund då Han har fulländat dess religion. Det behöver alltså ingen annan religion, och det behöver ingen annan profet än dess egen profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Således har Allâh (ta´âlâ) låtit honom vara den siste profeten som sändes till både människor och djinner. Det lovliga är det han har förlovat, det förbjudna är det han har förbjudit, och det finns ingen annan religion än den han har föreskrivit. Allt han har gett besked om är sant och infrias, helt tomt på lögn och brutna löften. Som Allâh (ta´âlâ) sade:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Din Herres ord, sanningen och rättvisan, har gått i uppfyllelse. Ingen kan rubba eller tumma på Hans ord; Han är den Hörande, den Vetande.”2

Hans ord är sanningen i förhållande till besked, rättvisan i förhållande till påbud och förbud. Då Han fulländade deras religion, skänkte Han dem Sin välsignelse i fullaste mått. Till följd därav sade Han:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

Denna dag har Jag fullbordat er religion för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag är nöjd med att islam skall vara er religion.”

Var därför också ni nöjda med den. Ty detta är den religion som Allâh älskar och behagas av, den religion med vilken Han har sänt Sitt bästa sändebud och uppenbarat Sin ärorikaste skrift.

15:3

26:115