Finner vatten innan tiden går ut

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/130)

168 – Jag hörde min fader säga om mannen som gör Tayammum och sedan finner vatten under bönens tid. Han svarade:

”Han ska inte ta om bönen.”

Abû Salamah sade:

”Han ska inte ta om bönen.”

Ibn-ul-Musayyab:

”Han ska ta om bönen.”