Finner imamen i Sudjûd

Fråga: Får personen som kommer in i moskén när imamen är i Sudjûd gå ned i Sudjûd eller skall han vänta tills han kommit upp?

Svar: Det bästa är att sluta sig till bönen oavsett imamens position. Om han kommer till bönen när imamen är i Sudjûd, gör han Takbîr och går ned i Sudjûd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det ni hinner med av bönen skall ni be och det ni går miste om skall ni ta igen.”1

Måhända förlåts han för sina synder i just den Sudjûd. Han skall alltså inte gå miste om det tillfället. Han skall gå ned i Sudjûd och rätta sig efter imamen därefter. Den Rak´ah räknas dock inte eftersom en Rak´ah räknas inte vid missad Rukû´.

1al-Bukhârî (636) och Muslim (602).