Fingrets rörelse i Tashahhud

Man skall föra ihop fingrarna med tummen så att de bildar en cirkel, peka med pekfingret mot Qiblah. Så nämns det i Sunnah. Pekfingret skall peka mot Qiblah och det skall röras utan att tas upp och ned1. Den som går emot det går emot Sunnah.

Fråga: Hur länge skall fingret röras?

Svar: Från Tashahhuds början till Tashahhuds slut2.