Fingrarna i böneutroparens öron

al-Bukhârî sade:

Det sägs att Bilâl brukade föra in fingrarna i sina öron. Ibn ´Umar brukade däremot inte göra det. Ibrâhîm sade:

Det är harmlöst att kalla till bön utan tvagning.”

´Atâ’ sade:

Tvagning är korrekt och Sunnah.”

´Â’ishah sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade nämna Allâh i alla fall.”

FÖRKLARING

De lärde som rekommenderar att böneutroparen för in fingrarna i öronen menar att böneutropet når ut längre på det viset. Att vissa böneutropare placerar sina händer på öronbrosken är emellertid grundlöst. Det är pekfingrarna som ska in i öronen så att allt ljud kommer ut ur munnen. Men därom tvista som sagt de lärde. Ibn ´Umar förde inte in fingrarna i öronen.