Finaste kläderna till ´Îd

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 10

Denna välsignade dag är det föreskrivit för dig att iklä dig dina finaste kläder. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

´Umar bin al-Khattâb såg en sidenklädnad vid moskédörren och sade: ”Allâhs sändebud! Tänk om du köpte den och tog på dig den inför människorna på fredagen eller i samband med ankommande delegationer.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bara de som saknar andel i efterlivet iklär sig sådant.” Därefter fick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sådana klädnader varav han gav en till ´Umar som sade: ”Allâhs sändebud! Du gav mig en sådan klädnad efter att du hade omtalat den.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag gav den inte till dig för att du skulle iklä dig den.” Följaktligen gav ´Umar den till sin hedniske broder i Makkah.”1

1Muslim (2068).