Finansiering utan känd vinst

Fråga: Är det tillåtet att jag finansierar en mans verksamhet och låter honom ge mig det han vill av vinsten?

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Vinsten måste vara begränsad så att inga dispyter uppstår med tiden. Det kan vara en tiondel, en fjärdedel, en femtedel… Begränsa!