Finansiering av Ahl-ul-Bid´ahs moskébygge

Fråga: Är det tillåtet att skänka pengar till Ahl-ul-Bid´a så att de kan bygga sina moskéer med tanke på att det finns folk som håller sig till sanningen som ber i dem?

Svar: Man skall inte skänka välgörenhet till Ahl-ul-Bid´a för att stödja dem och hjälpa dem med deras innovation. Den som bidrar med en innovation medverkar i dess synd.