Filosofi och muslimer

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (104)

Fråga: Vad är domen för att läsa och fördjupa sig i filosofi?

Svar: Det är inte tillåtet att undervisa filosofi eller ens införa ämnet i läroplanen för muslimska barn. Det är inte tillåtet. Ty filosofi är falsk och får därför inte införas i läroplanen för muslimska barn.