Filmning och fotografering under fredagspredikan

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/18355

Fråga: Vissa tar bilder på predikaren under fredagspredikan. Är det tillåtet sett till att man ska tiga och lyssna och inte sysselsätta sig med annat?

Svar: Det får de inte göra. Så länge det inte är nödvändigt är det inte tillåtet att röra på sig under predikans gång. Nödvändiga rörelser är harmlösa. Annars är de inte tillåtna eftersom det är påbjudet att tiga och lyssna på predikan.