Filmaren är den vilsne innovatören

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

”Troende! När det ropas till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er till erinran om Allâh.”1

Ropet syftar på det som predikaren kommer till. Det var det kända ropet på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Det andra ropet kom först till på den renlärige kalifen ´Uthmân bin ´Affâns (radhiya Allâhu ´anh) tid. I samband med Madînahs utbyggnad, utsåg han två böneutropare för att kalla på avlägsna människor. Även det är Sunnah, eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna.”2

Om någon säger att hadîthen syftar på alla renläriga kalifers enstämmiga åsikt och inte bara ´Uthmâns, säger vi att så förstår bara en utlänning. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”… och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah.”

syftar inte alls på deras samstämmighet. Och även om vi skulle gå med på att acceptera din invändning, så var bara ´Alî kvar på ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anhumâ) tid – och han fördömde inte honom för det. Därtill godkände alla tillgängliga följeslagare ´Uthmâns handling. Ingen tyckte annorlunda. Ingen fördömde honom för det till skillnad från hans fulltaliga bön i Minâ.

En person som sägs vara Muhaddith och Salafî låtsas vara kunnig och säger att handlingen är innovation varpå han betraktar den renlärige kalifen och samfundet efter honom som vilsna. Det har drabbat vissa studenter idag. De ser upp till sig själva, är malliga och ser ned på alla andra. Till den här filmaren skall det sägas: du är innovatören, du är den vilsne. ´Uthmân bin ´Affân är en renlärig kalif som vi har befallts att följa.

Trots det kommer filmaren att vidhålla och säga: Varför gjorde inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så? Var han okunnig om det eller undanhöll han Allâhs föreskrift?

Nej, han var absolut inte okunnig. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den kunnigaste skapelsen om Allâhs föreskrift. Inte heller undanhöll han Allâhs föreskrift, men ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) införde böneutropet till följd av ett skäl, nämligen Madînahs utbyggnad. Det skälet fanns inte på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid.

Om filmaren undrar hur ´Uthmân kunde föreskriva en dyrkan, säger vi: han gjorde så då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrev ett böneutrop för en än mindre orsak; under Ramadhâns nätter kallade Bilâl till bön för att väcka de sovande och påminna de bedjande om vila3. Där och då var det inte dags för bön. Trots det föreskrev profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för honom att kalla till bön.

162:9

2Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

3al-Bukhârî (621) och Muslim (1093).