Filmade kvinnor och katastrofer i kallande syfte

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

https://binbaz.org.sa/fatwas/7444/

Fråga: Vi har en videokamera med vilken vi filmar folk som lider av torka så att välgörare kan bistå dem, vilket faktiskt har lett till alla arabiska länder har bistått dem. Därefter har vi brukat samma videokamera för att filma Salafiyyûns föreläsningar och konferenser. Folk har videospelare, men de använder dem omoraliskt varför vi lånar ut videoband med inspelade föreläsningar så att de kan gagnas av dem. Vad är domen för att kvinnor tittar på sådana föreläsningar som hålls av män?

Svar: Självklart är inspelning av vetenskapliga föreläsningar mycket nyttiga. De lyssnar till kända röster och drar nytta av dem mer än vad de gör av skrifter. Däremot bör man inte använda sig av videofilmer eftersom de består av bilder. Dels finns det inget behov av dem, dels räcker ljudinspelningar gott och väl.

Vad beträffar videoinspelade kvinnor, så är dess skada stor och och dess fara väldig. Det enda som ska brukas är ljudinspelningar utan bilder. Det räcker mycket väl.

Fråga: De filmar även folk som lider av hungersnöd och regnbrist.

Svar: De säger att katastrofen är över. Om den är över finns inga behov av det.

Fråga: Om samma sak skulle uppstå någon annanstans då?

Svar: Jag hoppas att det är harmlöst, men det är dock inte nödvändigt. Det räcker att beskriva deras tillstånd muntligt. Jag tycker inte att det är nödvändigt att filma dem. Det räcker – om Allâh vill – att berätta och beskriva vad de har råkat ut för. Hotet mot avbildning är trots allt mycket allvarligt. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg allvarligt på avbildning varför den bara får brukas i yttersta nödfall. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Människorna som får det strängaste straffet på Domedagen är de som utmanar om Allâhs skapelse.”1

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Varje avbildare är i Elden. För varje bild som han har gjort får den en själ som han straffas med i helvetet.”2

Det bevisar hur allvarligt hotet mot avbildning verkligen är och att handlingen hör till de största synderna. Alltså är det inte tillåtet att avbilda så länge det inte handlar om ett oundvikligt nödfall.

Fråga: Med andra ord räcker muntlig beskrivning i detta fall?

Svar: Ja, det räcker.

1al-Bukhârî (5954) och Muslim (2107).

2Muslim (2110).