Fika med Sûfiyyah

Fråga: Dessa dagar anordnar vissa Sûfiyyah-inriktningar, och framför allt Tidjâniyyah, i vårt land seminarium i samband med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag. Det kommer kallare till dem som närvarar och sedan mot konferensens slut ber för Sûfiyyahs shaykher som har anordnat föreställningen. Vad är domen för handlingen och kallarnas närvaro?

Svar: Det är en överensstämmelse med dem och en hyllning till dem. Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet om man inte från första början fördömer dem och förklarar för dem att handlingen inte är tillåten och kallar dem till Allâhs religion. Antingen accepterar de det eller också går de iväg och lämnar dem. Att sitta med dem, hålla med dem, äta med dem och vara bekväm med dem och kalla det för kall är inget kall.