Fika med Ahl-ul-Bid´as lekmän?

Fråga: Får man sitta med Ahl-ul-Bid´as lekmän?

Svar: Det finns inget gott i dem. Sitt varken med deras lekmän eller deras lärda. Det enda undantaget är om du skall förklara och klargöra för dem innovationerna så att de lämnar dem.