Fick missfall och kastade det i soporna

Fråga: En man fick missfall i den sjunde månaden…

Svar: Det är kvinnor, inte män, som får missfall. Han menar en kvinna. Om han ändå sade en kvinna. Han skulle ha frågat vad missfallets fader skall göra om modern får missfall.

Fråga: Han lade missfallet i en påse och kastade det i soporna utan att namnge det eller göra någon annan dom som berör det nyfödda barnet.

al-Fawzân: Hur gammalt var fostret?

Frågeställare: Sju månader.

Svar: Jag söker skydd hos Allâh. Det är inte tillåtet. Det har fått en själ. Det skall behandlas med begravningens domar. Det skall tvättas och lindas. Begravningsbönen skall bes för det och det skall begravas i en egen grav på begravningsplatsen. Det är en begravning lik andra begravningar. Han har gjort fel och syndat stort. Det är inte tillåtet att agera på det viset.