Fick inte komma hem till Ahmad

´Abdullâh bin Ahmad al-Hamadhânî sade: Jag hörde Abû Hâtim säga:

Ibrâhîm bin al-Mundhir al-Hizâmî är kunnigare om hadîther än vad Ibrâhîm bin Hamzah az-Zubayrî är. Dock hade han en oklar ställning till Qur’ânen. En dag kom han hem till Ahmad bin Hanbal och bad om att få komma in, men Ahmad släppte inte in honom. Han satte sig utanför till dess att Ahmad kom ut. Han hälsade till Ahmad men Ahmad hälsade inte tillbaka.”

al-Athram sade: Jag hörde Abû ´Abdillâh säga:

Vad är det jag hör om al-Hizâmî? Han kom till mig efter att jag hade återvänt från militären. När jag såg honom blev jag arg och sade: ”Varför kommer du till mig?” Han sade det på ett förkastande sätt. Mannen gick ut. På vägen träffade han Ahmads farbror Abû Yûsuf och ursäktade sig.”