Fî Dhilâl-il-Qur’ân – Dagens mest autentiska Qur’ân-tolkning

Fråga: Vad anser ni om den som säger att Qur’ân-tolkningen “Fî Dhilâl-il-Qur’ân” är dagens mest autentiska Qur’ân-tolkning?

Svar: Det är den mest autentiska enligt honom. Människor tycker om olika saker och ting och den här personen anser att det är den mest autentiska.

Däremot anser inte de lärda att det är den mest autentiska Qur’ân-tolkningen eller ens en Qur’ân-tolkning. Den handlar om Qur’ânens betydelser, i skuggan av Qur’ânen. Det är ingen Qur’ân-tolkning. Det är ett litterärt tal om Qur’ânens betydelser. Han gör rätt och fel. Man har hittat stora fel i den. Hur kan den då vara den mest autentiska Qur’ân-tolkningen?