Fetma avslöjar människans religiositet

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (2/437)

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer det att komma en väldig och fet man som inte kommer ens att väga en flugvinges vikt inför Allâh. Läs om ni vill:

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

”På Uppståndelsens dag skall deras handlingar väga lätt inför Oss.”12

Abû ´Abdillâh al-Qurtubî sade:

”I hadîthen fördöms även självorsakad fetma, ty sådana människor sysselsätter sig med ätning istället för värdigheter. Faktum är att hadîthen bevisar att det är förbjudet att äta mer än behövligt om syftet är glamour och övervikt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De män som Allâh hatar mest är den fete lärde.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mitt samfunds bästa är min generation. Därefter den som kommer efter den. Därefter den som kommer efter den. Därefter kommer ett folk som vittnar utan att bli frågade om att vittna och avlägger eder utan att uppfylla dem. Bland dem kommer fetma att råda.”3

Detta nämns i fördömande syfte. Självorsakad fetma är fördömd eftersom den resulteras av mycken ätning, girighet, mjukhet, vila, säkerhet samt ett totalt gränslöst fall för frestelser. En sådan människa är sin egen slav och inte sin Herres slav, därav hans självklara fall i förbud. Kött växer inte på en förbjuden inkomst utan att det är närmare Elden4. Allâh (ta´âlâ) fördömde de otrogna för deras myckna ätning och sade:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

”Men de otrogna skall få njuta av livet och inta sin föda som boskapen betar; därefter skall Elden bli deras slutliga boning.”5

Om den troende liknar dem och lever som dem, var är då sann tro och tillämpning av islams uppgifter? Den som månar om mycken ätning och drickning blir girig och ivrig. Samtidigt stiger hans lathet och sömn om nätterna. På dagen betar han, på natten sover han.”

al-Qurtubîs konstaterande av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”De män som Allâh hatar mest är den fete lärde.”

kan diskuteras, ty de är inte autentiska från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Däremot sade al-Bayhaqî att liknande utsago från Ka´b al-Ahbâr är god. I övrigt finns det många bevis som fördömer mycken ätning och drickning samt självorsakad fetma. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människan har inte fyllt en behållare som är värre än magen. Det räcker för människan att ta några tuggor som upprättar hennes rygg. Om hon verkligen måste, får en tredjedel gå till hennes mat, en tredjedel till hennes dryck och en tredjedel till hennes andning.”6

118:105

2al-Bukhârî (4452).

3al-Bukhârî (2/251).

4at-Tirmidhî (610). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh at-Tirmidhî” (1/336).

547:12

6at-Tirmidhî (2486) som sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”