Fest efter att Qur’ânen har memorerats

Fråga: I samband med att en person har memorerat hela Qur’ânen samlas de övriga eleverna, ber för honom och gör en liten fest för att han har memorerat. Är det tillåtet eller en innovation?

Svar: Det är tillåtet och ingen innovation. Det ärar och motiverar dem som memorerar Qur’ânen. Liknande handling är tillåten.