Fem Qur’ân-verser

Det finns fem Qur’ân-verser som bevisar beskådningen av Allâh (´azza wa djall):

1 – Han (ta´âlâ) sade:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”1

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den kunnigaste människan om sin Herre, sade att tillägget betyder:

Beskådning av Allâhs ansikte.”2

Ingen protesterar mot sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tolkning utan att han hädar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

2 – Han (ta´âlâ) sade:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”3

Glädjen står för skönhet och beskådningen står för ögats syn och inte hjärtats. Allâh (ta´âlâ) associerade synen med ansiktet och i ansiktet ligger ögonen. Hur förflyttas synen till hjärtat som inte ens nämns i versen?

3 – Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

Däri skall de få allt vad de önskar, och mer finns hos Oss.”4

Många bland Salaf tolkade tillägget som beskådning av Allâhs ansikte, baserat på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tolkning av Hans (ta´âlâ) ord:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”

De sade att tillägget i de båda verserna är detsamma.

4 – Han (tabârak wa ta´âlâ) sade:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ

De gudfruktiga skall förvisso finna salighet, [de skall sitta] på högsäten och titta. Deras ansikten kommer att ses stråla av lycka.”5

Att de sitter på högsäten tyder på glädje, lycka och bekvämlighet. Inget inger en sådan glädje och lycka som beskådningen av Allâh (´azza wa djall). Detta bevis är inte lika starkt som de tidigare bevisen, men det utgör fortfarande ett bevis.

5 – Han (tabârak wa ta´âlâ) sade:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från Allâh.”6

ash-Shâfi´î argumenterade med denna för vers för att de fromma skall se Allâh. Poängen är att i och med att syndarna är avskärmade från Allâh som är arg, så betyder det att de fromma skall se Honom i ett belåtet tillstånd. Om alla hade varit avskärmade skulle det inte funnits någon mening med att utpeka just syndarna.

110:26

2Muslim (297).

375:22-23

450:35

583:22-24

683:15