Fem korta böner

Abû Hafs al-´Ukbarî sade:

”Vid följande fall är det rekommenderat att be korta böner:

1 – Två Raka´ât innan Fadjr. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad dem så korta att jag frågade mig själv: ”Läste han ens al-Fâtihah i dem?”1

2 – Två Raka´ât innan nattbönen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er går upp för att be på natten, skall han inleda bönen med två korta Raka´ât.”

3 – Två Raka´ât efter Tawâf.

4 – Två Raka´ât under fredagspredikan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er kommer till fredagsbönen medan imamen predikar, skall han be två korta Raka´ât.”

5 – Två Raka´ât i samband med ingång i moskén.”

1al-Bukhârî och Muslim.