Felaktigt förlängd frivillig nattbön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/290)

406 – Jag frågade min fader om en man som ber nattbönen, går upp i andra Rak´ah och kommer på det efter att ha rest sig upp. Han svarade:

Så fort han erinrar sig sätter han sig ned och gör två Sudjûd på grund av glömska innan Taslîm.”