Felaktiga ringsignaler

Fråga: Vad är domen för att ha åkallan som ringsignal i mobiltelefonen?

Svar: Om syftet är en ringsignal är det inte tillåtet att signalen utgör Adhkâr, åkallan eller Qur’ânen. I detta fall används Qur’ânen, Adhkâr och åkallan i fel sammanhang. Han får byta ringsignal till en tillåten ringsignal.